Blog

graphic-designer

GIGAN tuyển dụng Graphic Designer

GIGAN tuyển dụng Graphic Designer để triển khai các dự án về Digital Marketing. Mô tả công việc Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,…) hỗ trợ cho các dịch vụ…