AGENCIFY QUICK FACT

FOUNDED

0

PROJECTS

0

CLIENTS

0

EMPLOYEE

0

GIGAN

D2C Direct to Customer

D2C

Tư vấn giải pháp tối ưu mô hình D2C (Direct to Customer) trong bán lẻ: doanh nghiệp làm chủ hoàn toàn chuỗi cung ứng sản phẩm, từ sản xuất, vận hành, marketing và phân phối đến người tiêu dùng.

Chơi Video

OFFICE LIFE

Team Gigan

OFFICE

CASE STUDY

Khách hàng nói về chúng tôi

REVIEW