MR. TRẦN QUỐC KỲ

Ông Trần Quốc Kỳ được biết đến là Co-Founder của Chin Media – một trong những agency hàng đầu về Performance Marketing được thành lập từ 2015. Từ tháng 08/2019, Ông sáng lập GIGAN JSC – Agency cung cấp giải pháp D2C – Digital Marketing (Direct to Customers) đầu tiên tại Việt Nam.