MS. NGUYỄN THỊ THU HẢO

Giảng viên & Chuyên gia của Brands Vietnam, Admin Group Hỏi Đáp Marketing, MOD group Tâm sự Con Sen, diễn giả tại các sự kiện

Nhiều năm quản lý hoạt động Marketing và Truyền thông của nhiều doanh nghiệp lớn ở cả 2 phía Client & Agency.

Kinh nghiệm thực tiễn trong các chiến dịch Performance Marketing tại GIGAN – một trong những agency hàng đầu trong lĩnh vực này. Chuyên môn sâu về Performance Content, tối ưu hóa nội dung để tăng khả năng chuyển đổi, đóng góp vào việc tối ưu CPC, CPL, CPA cho các chiến dịch Digital Marketing.

1. Tư vấn chiến lược nội dung và chiến lược truyền thông

2. Quản lý Bộ phận Creative của GIGAN JSC

3. Chia sẻ các bài viết chuyên môn và tham gia sự kiện

Giảng viên khóa học Performance Content: Tối ưu nội dung quảng cáo Facebook