MR. LÊ QUANG HẢI

Với kinh nghiệm vững vàng trong lĩnh vực Quản trị dữ liệu, Phân tích số liệu & Hành vi khách hàng trên môi trường online, trải nghiệm người dùng…Mr. Hải đã phát triển nhiều công cụ phân tích và quản lý như One Dashboard System, Mini CRM, Marketing Automation..phục vụ chiến dịch hiệu quả.